GEN 0  

GEN 0.2   REGISTRE DES AMENDEMENTS AIP RECORD OF AIP AMENDMENT

AMENDEMENT AIP
NR/YearDate de publicationDate d'insertion
05/1420 MAR 201403 APR 2014
06/1417 APR 201401 MAY 2014
07/1415 MAY 201429 MAY 2014
08/1412 JUN 201426 JUN 2014
09/1410 JUL 201424 JUL 2014
10/1407 AUG 201421 AUG 2014
11/1404 SEP 201418 SEP 2014
12/1402 OCT 201416 OCT 2014
13/1430 OCT 201413 NOV 2014
13/1430 OCT 201401 NOV 2014
01/1527 NOV 201411 DEC 2014
02/1525 DEC 201408 JAN 2015
AMENDEMENT AIRAC AIP
NR/YearDate de publicationDate d'entrée en vigueur
02/1624 DEC 201504 FEB 2016
04/1618 FEB 201631 MAR 2016
06/1614 APR 201626 MAY 2016
10/1604 AUG 201615 SEP 2016
12/1629 SEP 201610 NOV 2016
01/1724 NOV 201605 JAN 2017
03/1719 JAN 201702 MAR 2017
05/1716 MAR 201727 APR 2017
07/1711 MAY 201722 JUN 2017
09/1706 JUL 201717 AUG 2017
11/1731 AUG 201712 OCT 2017
13/1726 OCT 201707 DEC 2017